1. Stopdivan.ee veebipoest ostetud toodetele kehtib garantii ning see kehtib 12 kuud alates tellimuse kättesaamise kuupäevast.

2. Garantii alusel välja vahetatud toode ei saa täiendavat garantiiaega. stopdivan.ee ei vastuta mööbli summutuse, materjalide ja puidu tekstuuri ja värvi eest. Mööbli kokkupanek peab toimuma ainult paigaldusjuhendi järgi.

3. Ebakvaliteetse kauba saamise korral vahetab pood selle parema vastu või tagastab raha.

4. Garantii kehtib nii mööblile, millel on transportimisel tekkinud defektid kui ka tootja süül tekkinud defektid.

5. Ostja kaotab õiguse tasuta garantiihooldusele:

5.1 Kui toodete paigaldamine ei toimunud vastavalt juhistele.

5.2 Kui kaup sai kahjustada ostja süül.

6. Kahjustatud mööbel vahetatakse välja vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.